+31(0)515 412853 info@glashandelsneek.nl
CO2 barometer
Home    >   CO2 barometer

Besparing in cijfers

De recycling van 20 cm2 glas kan een lampje van 60 watt wel vier uur laten branden

 • CO2 besparing 2013

  ingezameld door Glashandel Sneek 73.340 kg = 8.584 kg CO2 besparing

 • CO2 besparing 2014

  ingezameld door Glashandel Sneek 80.210 kg. = 9.280 kg CO2 besparing

 • CO2 besparing 2015

  ingezameld door Glashandel Sneek 89.370 kg. = 10.440 kg CO2 besparing

 • CO2 besparing 2016

  ingezameld door Glashandel Sneek 83.930 kg. = 9.735 kg CO2 besparing

 • CO2 besparing 2017

  ingezameld door Glashandel Sneek 79.680 kg. = 9.242 kg CO2 besparing

 • CO2 besparing 2018

  ingezameld door Glashandel Sneek 133.640 kg. = 15.502 kg CO2 besparing

 • CO2 besparing 2019

  ingezameld door Glashandel Sneek 150.740 kg. = 17.486 kg CO2 besparing

 • CO2 besparing 2020

  Daar gaan we dit jaar weer ons best voor doen, u levert het vlakglas bij ons in?

CO2 barometer

Glas is, met uitzondering van glaswol, volledig recyclebaar. Glas hergebruiken spaart het milieu. Normaal gesproken worden zand en soda gebruikt om glas te produceren. Door recycling zijn er minder grondstoffen nodig en kan door de inzet van scherven de temperatuur in de smeltoven aanzienlijk worden verlaagd. Hierdoor wordt er veel energie bespaard én vermindert de CO2-uitstoot.

Besparing door recycling in cijfers

 • Wordt het glas niet gescheiden ingezameld, maar als bouw-en sloopafval? Dan levert dit een CO2-druk op van 620 kilo.
 • 10 procent scherven toevoegen aan de grondstoffenmix bij glasproductie bespaart 5 procent CO2-uitstoot.
 • 10 procent scherven toevoegen aan de grondstoffenmix bespaart ongeveer 2,5 procent energie.
 • 1 kilo scherven vervangt ongeveer 1,2 kilo grondstoffen voor glasproductie.
 • De recycling van 20 cm2 glas kan een lampje van 60 watt wel vier uur laten branden.
 • In 2018 heeft Vlakglas Recycling Nederland 73.600 ton vlakglasafval ingezameld. Dit komt dat neer op een CO2-besparing van 8.537.600 kilogram.

Onderstaande tabel geeft de berekende CO2-equivalenten op basis van 1 ton ingezameld vlakglasafval. De tabel laat zien dat er netto sprake is van een besparing van 116 kg CO2-equivalenten per ton ingezameld vlakglasafval.

Disclaimer
De resultaten van de CO2 barometer zijn met veel zorg berekend en zijn tot stand gekomen in samenwerking met onderzoeksbureau TNO. De CO2-kentallen zijn gebaseerd op een in opdracht van Vlakglas Recycling Nederland door TNO uitgevoerde studie naar de recycling van vlakglas. De gepresenteerde resultaten geven, binnen de randvoorwaarden van de genoemde studie, een indicatie van de werkelijkheid. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Neem voor meer informatie contact op met Vlakglas Recycling Nederland, telefoonnummer 088-567 88 20.

Contact

Glashandel Sneek B.V.
Smidsstraat 18
8601 WB Sneek
T  +31(0)515 412853
F  +31(0)515 411866
E  info@glashandelsneek.nl

Volg ons op